هرکس که به سودای علی سر دارد 

آخـــــر به چه کس، نیاز دیگر دارد

جای عجبی نیســــت به استقبالش

دیـــــــــــوار دل کعبه ترک بر دارد

در خلوت خود، سه روز مهمانش کرد

از شدت عشقی که به حیدر دارد

بر روی لبـــش معجــــزه‌ی قـــرآن و

گل‌بوســـــه ز لب‌های پیمبر دارد


امام علی (ع) فرموده‌اند:

کسی که کار نیک انجام می‌دهد، خودش از آن کار بهتر است و انجام دهنده کار شر، از آن کار بدتر است [چرا که آنچه در دل دارند، بیش از آن است که انجام می‌دهند].

(نهج‌البلاغه)

دیواری مگر به اراده، توان شکافتن دارد؟ خواه دیوار کعبه باشد یا غیر از آن. هر آن چه که هست، عظمت و قدرت شگفت خدایی است بزرگ، که ورای همه دیوارهای زمین پنهان است و آشکار. خواه دیوار کعبه باشد یا غیر از آن.

امیرالمومنین...

تو برگزیده آسمانی؛ پس خاک را به هیچ مشمار.

تو برگزیده آسمانی که واسطه‌ای شایسته و پلی استوار باشی، برای قدوم آن کس که می‌آید.

مسافر تو، همان است که موعود قرن‌هاست.

آن که زمین، همواره در انتظارش، دست التماس به آسمان بلند کرده بود.

آن که انجیل گفته است.

آن که تورات وعده داده است و آن که همه رسولان زمین، او را از آسمان طلب کرده‌اند.

اینک گاهِ وفای به عهد است. بی‌شک، آن چه از آسمان وعده شود، هرگز دروغ نخواهد بود.

امیر‌المومنین...

اینک این دیوار بلند کعبه است که در برابر تو قد کشیده است. حجرالاسود به خویش می‌لرزد و ناگهان شکافی عظیم در دل سنگ‌های بر هم ایستاده پدیدار می‌شود، و تو را به خویش درمی‌کشد. حیرت از همه پنجره‌های مکه بیرون می‌پاشد. مسجدالحرام روشن شده است.

امام علی (ع) فرموده‌اند:

اندازه هر کس به اندازه همت او است؛ و صداقت هر کس به اندازه شخصیت او است؛ و شجاعت هر کس به اندازه زهد و بی‌اعتنایی او [به ارزش‌های مادی] است؛ و عفت هر کس به اندازه غیرت او است. (نهج‌البلاغه)

برچسب ها : ولادت امیر مومنان حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد ,