السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت


طلوع زیباى شمس الشموس از مشرق كرامت و رأفت مبارك!


برچسب ها : السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع) ,