امام حسن بن على )ع(، كه شیعیان وى را "امام حسن عسكرى(ع)" مى‏نامند، در روز جمعه، مصادف با هشتم ربیع الثانى سال 232 قمرى، در مدینه منوّره دیده به جهان گشود. (1) وى، امام یازدهم شیعیان و پدر ارجمندش امام على النقى )ع ( است. نام مادرش، "حُدیث" است و براى این بانوى پرهیزكار و شایسته، نام‏هاى دیگرى چون "سلیل"، "سوسن" و "جدّه" نیز گفته شده است. با تولد امام حسن عسكرى)ع( ، در مدینه منوّره شور و شعف ویژه اى در خاندان پیامبر (ص) و دوستداران اهل بیت (ع) به وجود آمد و حرم اهل بیت (ع) را غرق در شادى و شادمانى نمود. درباره تاریخ روز تولدش، روزهاى دیگرى چون چهارم و دهم ربیع‏الثّانى نیز گفته شده است . ولیكن قول مشهور علما و مورخان شیعه، همان است كه نقل كردیم.(2) تولد امام حسن عسكرى)ع( در مدینه منوّره، مقارن بود با خلافت "متوكل عباسى" )دهمین خلیفه سلسله عباسیان(. متوكل، كه از خلفا و حاكمان ستمگر تاریخ و از دشمنان سرسخت خاندان پیامبر (ص) بود، نسبت به عموم علویان، به ویژه "امام على النقّى (ع)" و فرزندش "امام حسن عسكرى(ع)" ، تضییقات و فشارهاى زیادى اعمال نمود و در سال 236 قمرى، آنان را از مدینه به سامرا فراخواند و از نزدیك آن بزرگواران را، تحت نظر و مراقبت خویش قرار داد. (3) سرانجام، در سال 260 قمرى، امام حسن عسكرى(ع) از سوى "معتمد عباسى" )پانزدهمین خلیفه سلسله عباسیان(، مسموم و پس از چند روز بیمارى ،در هشتم ربیع الاوّل به شهادت رسید. 1- الارشاد، ص 650؛ منتهى الآمال، ج 2، ص 392 2- منتهى الآمال، ج 2، ص 392؛ مسار الشیعه )از مجموعه نفیسه(، ص 30 3- منتهى‏الآمال، ج2، ص 393