آیت الله اراکی فرمودند:
"شبی خواب امیر کبیر را دیدم، جایگاهی متفاوت و رفیع داشت. پرسیدم چون شهیدی و مظلوم کشته شدی این مرتبت نصیبت گردید؟


آیت الله اراکی فرمودند:
"شبی خواب امیر کبیر را دیدم، جایگاهی متفاوت و رفیع داشت. پرسیدم چون شهیدی و مظلوم کشته شدی این مرتبت نصیبت گردید؟
با لبخند گفت: نه
سوال کردم: چون چندین فرقه ضاله را نابود کردی؟
گفت:نه
با تعجّب پرسیدم: پس راز این مقام چیست؟
جواب داد: هدیه مولایم حسین(ع) است!
گفتم: چطور؟
با اشک گفت:

آنگاه که رگ دودستم را در حمام فین کاشان زدند، چون خون از بدنم میرفت، تشنگی بر من غلبه کرد. سر چرخاندم تا بگویم قدری آبم دهید، ناگها به خود گفتم: «میرزا تقی خان! 2 تا رگ بریدند این همه تشنگی! پس چه کشید پسر فاطمه؟
او که از سر تا به پایش زخم شمشیر و نیزه و تیر بود!»
از عطش حسین(ع)، حیا کردم، لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در دیدگانم جمع شد.
آن لحظه که صورتم به خاک گذاشتند، امام حسین(ع) آمد و گفت:
«به یاد تشنگی ما ادب کردی و اشک ریختی؛
آب ننوشیدی، این هدیه ما در برزخ. باشد تا در قیامت جبران کنیم!»
--
همیشه برایم سوال بود که امیر کبیر که در کاشان به شهادت رسید، چگونه با امکانات آن زمان مزارش در کربلاست...
جوابش هم، عشق به مولایش حسین(ع) بود..."

اسلام علی الحسین(ع). هرچه قدر به ارباب ارادت داری، کپی کن. التماس دعا